Hem - Phoenix Hydraulik Mekanisk Verkstad
      Hem
      Miljöpolicy
      Kontakta oss

 
 

Miljöpolicy


En tydlig och genomtänkt miljöpolicy ökar vår konkurrenskraft.
God lönsamhet skapar utrymme för rationella, miljöinriktade investeringar i såväl vår produktion som de produkter vi tillverkar.AB Svenska Phoenix’ målsättning är att minimera miljöeffekterna av vår verksamhet och våra produkter genom att:
  1. Utveckla och marknadsföra produkter som kombinerar höga effektivitetskrav med bra miljöegenskaper.

  2. Följa och leva upp till gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga krav. Vår miljöanpassning skall vara en fortgående process i varje del av verksamheten och leda till kontinuerliga förbättringar.

  3. Informera om, och prioritera användandet av, miljövänliga produkter och metoder.

  4. Söka samverkan med andra företag vid utveckling av nya regler inom säkerhet och miljö, samt vid utveckling av branschnormer.

  5. Samtliga anställda motiveras att visa ansvar för hälsa, säkerhet och miljö genom utbildning och träning.
Styrelsen 22 januari 2003     
Mer information om Miljökonsekvenser »           Gripklo sidlastare
      Balklämma
      Reparationer & Service
Gripklo Sidlastare | Balklämma | Reparationer & Service | Miljöpolicy | Kontakta oss
2008 © AB Svenska Phoenix, Skepplandavägen 8, 441 91 Alingsås, Sweden
Tel: +46 322 150 55. E-post: info@svenskaphoenix.se
Webdesign: Kangaroo Design