Hem - Phoenix Hydraulik Mekanisk Verkstad
      Hem
      Miljöpolicy
      Kontakta oss

 
 

Miljökonsekvenser


Ett trovärdigt miljöarbete måste ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som uppstår under en produkts hela livscykel, från tillverkning till användning och resthantering. För att miljöarbetet ska fungera effektivt måste dessutom denna helhetssyn delas av hela företaget.AB Svenska Phoenix arbetar enligt den miljöförklaring som företagets styrelse beslutat om. Inom ramen för detta miljöarbete drivs frågor om återanvändning, återvinning och energiutvinning. Vår ståndpunkt är att kretsloppsanpassad återvinning av företagets produkter blir verklighet i takt med att det finns en marknad för demonterat material.

I företagets strävan att nå en hållbar utveckling skall förbrukningen av energi och råvaror minskas per tillverkad enhet samt uppkommet avfall källsorteras. Återvinning- och avfallshanteringen på företaget koncentrerades ursprungligen på metall- och pappersåtervinning samt insamling av miljöfarligt avfall. Idag har även rutiner införts för insamling samt kvantifiering av övrigt avfall.

AB Svenska Phoenix bedriver ett aktivt och konkret miljöarbete anpassat till företagets storlek och ekonomiska möjligheter samt de ramar som branschen medger i dessa frågor. Vi skall fortsätta att involvera våra leverantörer och andra samarbetspartners i vårt kvalitets- och miljöledningsarbete och genom aktivt samarbete skall vi uppnå ständiga förbättringar.

Vår ambition är att fortlöpande förbättra vår verksamhet med avseende på miljöinverkan och erbjuda Er som kund en allt mer miljöanpassad produkt.
« Tillbaka till miljöpolicy           Gripklo sidlastare
      Balklämma
      Reparationer & Service
Gripklo Sidlastare | Balklämma | Reparationer & Service | Miljöpolicy | Kontakta oss
2008 © AB Svenska Phoenix, Skepplandavägen 8, 441 91 Alingsås, Sweden
Tel: +46 322 150 55. E-post: info@svenskaphoenix.se
Webdesign: Kangaroo Design